Pagekit

Krav Maga

lees meer

UIkit

Kalah System

lees meer

Warp

Weerbaarheid

lees meer

Kalah System

UIkit

KALAH SYSTEM - DEVELOPED BY IDAN ABOLNIK

KALAH is a system that combines three Israeli Special Forces fighting techniques namely:

Krav: Fighting
Lotar: Anti-terror
Haghana: Defense

Idan uses his experience gained from serving in the Israeli elite government military units and top security units to take these three fighting styles and make them better, faster and most importantly immensely more effective in surviving brutal attacks! KALAH today is known as one of the most EFFECTIVE fighting styles in South Africa and Europe when it comes to surviving EXTREME situations! KALAH is for everyone who wants to fight back, who wants to survive and understands that attacks can happen any second and unexpectedly. KALAH teaches one to accept the attacks can be brutal and that life can be taken in the blink of an eye. It is not a "James Bond game".

KALAH IS NOT A SPORT OR A FORM OF SELF DEFENCE TRAINING, IT IS A COMBAT SYSTEM!

We need to change our mind set when it comes to survival or protection of our family members. To be attacked is scary and this initiates our “fight or flight” response i.e. a rush of adrenaline hits our bodies causing overwhelming fear, panic, tunnel vision, sweating and confusion. All these emotions come together in a split-second! It is learning to become the master of our fear and respond to the threat appropriately that will allow one to survive! South African citizens are misled when it comes to potentially violent crime such as hijacking and armed robbery. It is not always necessary to give up and to submit to ones’ attackers. There are many cases of South African citizens still being killed and raped even when they submit to the demands of their attacker! Why not work towards having the RIGHT skills to save yourself and to fight back!

KALAH will not only teach you how to react to different types of attack, it will change your mental and physical condition to be prepared for an attack. KALAH teaches you tactics in observation of aggression. It teaches you to recognise and respond appropriately to aggressive behaviour. KALAH empowers you with a proper tool to use, to move forward and to defend your loved ones if needed.

Idan Abolnik

Zie vertaling in Nederlands hieronder.

KALAH SYSTEM - ONTWIKKELD DOOR IDAN ABOLNIK.

Kalah is een systeem dat drie Israëlische Special Forces vechttechnieken combineert namelijk:

Krav: Vechten
Lotar: Anti-terreur
Haganah: Defensie

Idan gebruikt zijn ervaringen die hij heeft opgedaan in de Israëlische elite- militaire eenheden waaronder hij gediend heeft, en in de top van de Israëlische security eenheden.

Door deze drie vechtstijlen te combineren en te verbeteren, sneller te maken, en enorm meer effectief te maken vergroot het de overlevingskansen bij aanvallen met enorm veel geweld! Kalah is bekend als een van de meest effectieve vechtstijlen in Zuid-Afrika en Europa als het gaat om te overleven in extreme situaties! Kalah is voor iedereen die wil leren terug te vechten, die wil overleven en begrijpt dat een aanval elk moment kan gebeuren  in elke onverwachte situatie. Bij Kalah leert men om te accepteren dat de aanvallen enorm hard en gewelddadig zullen zijn, en dat het je jouw leven kunt verliezen in één oogwenk.

Het is geen "James Bond spelletje".


Kalah is geen sport  of een vorm van zelfverdedigingstraining. Het is een gevechtssysteem!

We moeten onze mind set veranderen als het gaat om het voortbestaan of het beschermen van onze familieleden. Te worden aangevallen is eng en dit activeert onze "vecht of vlucht" reactie dat wil zeggen een rush van adrenaline raast door ons lichaam en veroorzaakt overweldigende angst, paniek, tunnelvisie, zweten en verwarring. Al deze emoties komen samen in een fractie van een seconde!

Het is leren beheersen van onze angsten en te reageren op de dreiging en leren te overleven! Slachtoffers worden vaak misleid als het gaat om potentieel gewelddadige criminelen, ze misleiden je als ze zeggen dat als je doet wat zij willen dat je dan niets zal overkomen zoals bij kapingen en gewapende overvallen en verkrachtingen. Het is niet altijd nodig om op te geven en onderdanig te zijn aan jouw aanvallers. Er zijn veel gevallen bekend dat slachtoffers alsnog worden mishandeld, verkracht of zelfs gedood worden, zelfs wanneer hij/zij aan de eisen van hun aanvaller voldaan hebben! Waarom niet werken aan het hebben van de juiste vaardigheden om jezelf te redden en om terug te vechten!

Kalah zal je niet alleen leren hoe je op verschillende soorten aanvallen moet reageren, maar Kalah zal je mentale en fysieke conditie veranderen om voorbereid te zijn op een aanval. Kalah leert je tactiek in de observatie van agressie. Het leert je agressie te herkennen en adequaat te reageren op dit agressieve gedrag. Kalah geeft je de mogelijkheid om met de juiste technieken en vaardigheden jezelf en je dierbaren te verdedigen als dat nodig is.

Idan Abolnik