Weerbaarheidstrainingen

Wat houdt weerbaarheid en weerbaarheidstraining van Alert & Safe in?
In de weerbaarheidstrainingen van Alert & Safe staat het vergroten van zelfvertrouwen centraal. Wij leren de cursisten gebruik te maken van mentale, verbale en fysieke technieken om op te komen voor zichzelf en zichzelf te verdedigen tegen diverse vormen van non-verbale, verbale agressie en fysiek geweld. De cursisten zullen kennis maken met hun primaire gedrag als zij geconfronteerd worden met stress, ongemak en angst. Deze ervaring is cruciaal om te komen tot een veilige en creatieve oplossing. Elementen van een weerbaarheidstraining zijn:

  • Omgevingsbewust zijn
  • Houding en uitstraling
  • Praten en de-escalerend handelen
  • Weggaan uit de situatie indien mogelijk
  • Hulp bieden aan derden
  • Fysieke zelfverdediging
  • Bewustwording van fight, flight en freeze gedrag

Training weerbaarheid of sociale vaardigheid?

Er worden veel verschillende cursussen onder de noemer weerbaarheidstraining aangeboden. Maar gaat het hier om sociale vaardigheden of weerbaarheid? Er is een verschil tussen sociale vaardigheidstrainingen en weerbaarheidstrainingen. Trainingen sociale vaardigheden zijn vooral gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die bij algemene communicatie van belang zijn. Sociale vaardigheidstrainingen zijn minder gericht op het herkennen van onveilige situaties zoals non-verbale, verbale agressie en fysiek geweld. In trainingen sociale vaardigheden zijn hoofdzakelijk verbale, non-verbale en mentale oefeningen onder de aandacht en wordt er geen aandacht geschonken aan fysieke technieken.

Het verschil met de weerbaarheidstrainingen van Alert & Safe is juist de combinatie van verbale, mentale en fysieke technieken. Juist deze combinatie blijkt effectief in de verdediging tegen grensoverschrijdend gedrag.

De fysieke technieken onze weerbaarheidstrainingen zijn bedoeld om de eigen kracht te ervaren en versterken en om fight gedrag te activeren en flight en freeze gedrag te controleren. Ook leer je je eigen grenzen aan te geven zowel verbaal als non-verbaal en leer je lichaamstaal van je agressor te lezen om daar je voordeel uit te halen. Er wordt ook aandacht geschonken aan slachtoffergedrag om daar dan ook gebruik van te maken. Gedurende deze trainingen wordt er gelet op stemgebruik, houding en lichaamstaal van jezelf en je agressor.

In de weerbaarheidstrainingen van Alert & Safe worden technieken gebruikt die komen uit trainingen sociale vaardigheid, agressiebeheersing, biomechanica, gedragspsychologie en Krav Maga en Kalah system. In de trainingen wordt specifiek gekeken naar de wensen en mogelijkheden van de cursisten.